Press "Enter" to skip to content

Husdyrenes historie

Vi har ikke alltid hatt kjæledyr. Faktisk så var hundens forfedre, ulven, vår bitre fiende for veldig lenge siden. Men ettersom menneskene og ulvene var ute etter den samme maten, og menneskene ofte var de som stakk av med byttet, ble det ofte til at ulvene spiste restene av maten som ble kastet i nærheten. Dette førte etterhvert til at ulvene ble avhengig av menneskene, og det ble opprettet en slags harmoni og et samarbeid mellom dem. Etterhvert ble båndet sterkere, og ulvene ble dermed et nyttedyr for menneskene, og ble til stor hjelp, for eksempel til jakt. Når to av verdens største jegere slår seg sammen, blir det en farlig trussel for alle byttedyr. Deretter har evolusjonen sørget for at ulv ble til hund, og naturlig seleksjon har sørget for at vi har alle de forskjellige hunderasene vi har i dag. Det er faktisk helt utrolig hva naturen og evolusjonen får til – og hva skulle vi egentlig gjort uten disse trofaste bestevennene våre?

Kattens historie

Katter, derimot, ble tamme først lenge etter at vi hadde fått hunden. Det er ulike teorier om hva som først gjorde katter tamme, men én teori er at villkatter ble inntrengere i landsbyene etterhvert som menneskene slo seg til ro. Grunnen til at villkattene kom inn i husene, var at det her fantes mat i form av skadedyr. Dette ble en gjensidig glede, da menneskene fikk en naturlig skadedyrkontroll. Dette førte etterhvert til at kattene ble mer tamme, og igjen her har evolusjonen ført til at de har blitt tilpasset et liv sammen med mennesker. Det sies at katter ikke innehar noe hengivenhet eller kjærlighet til sin eier, men dette har ved flere anledninger blitt motbevist. Dog er det lett å tenke seg til at hundene var noe lettere å temme enn kattene.

Andre dyr

Det finnes mange andre husdyr enn hunder og katter som har hatt en nytte for oss mennesker lenge. For eksempel var hesten svært nyttig for oss, da den før bilens tid var vårt beste og eneste fremkomstmiddel. Kuer, sauer, høns og geiter har også lenge hatt en nyttefunksjon ved at vi har fått klær og mat produsert fra disse. Griser, geiter og kyr var noen de tidligste kjæledyrene etter hunden, og geita sies å være den første domestiserte drøvtyggeren. I Peru ble det etterhvert vanlig å ha lama som husdyr, og dette er nå vanlig nesten over hele verden. Mange teorier går ut på at domestiseringen har foregått ved at menneskene har fanget et eller flere av dyrenes avkom, slik at de vokser opp og blir vant til mennesker rundt seg. Deretter har de selv avlet frem flere dyr, og slik har dette blitt helt vanlig. Dyrene har gått fra å kun ha en nyttefunksjon for mennesket, til å bli en følgesvenn og en del av familien. De aller fleste kjæledyrene vi har i dag, stammer fra dyrearter som er sosiale og lever i flokk, og det er nettopp derfor disse dyrene egner seg såpass godt.